Move to the main content
Tanya Lin
Tanya Lin
Administrative Coordinator
Email: tanya.lin@cgu.edu.tw
Tel: +886 (0)3 211 8800 #2502
Jian-Kai Feng
Jian-Kai Feng
Technician
Email: jade46_at_mail.cgu.edu.tw
Tel: +886 (0)3 211 8800 #2503